SJ Saphi - шаблон joomla �вто
Sản phẩm: 0 - Tổng cộng : 0 đ
Không có sản phẩm trong giỏ!

Cũng như nhiều ngành nghề khác, trong những ngày dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, Làng sơn mài Tương Bình Hiệp –Thành phố Thủ Dầu Một cũng gặp những khó khăn nhất định trong việc tổ chức sản xuất, tiêu thụ hàng hóa. Tuy nhiên, với đặc thù đa phần sản xuất theo qui mô hộ gia đình, làng  sơn mài Tương Bình Hiệp vẫn duy trì sản xuất, chuẩn bị nguồn hàng phục vụ thị trường cuối năm.

http://m.btv.org.vn/video

 
http://5240182705.vnns.net/BINHDUONG/2021/t10/05/diem7thoisutrua510langsonmaituongbinhnhiep.mp4