SJ Saphi - шаблон joomla �вто
Sản phẩm: 0 - Tổng cộng : 0 đ
Không có sản phẩm trong giỏ!

Giải thưởng TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam bao gồm ba hạng mục: Top Doanh nghiệp công nghệ 4.0 với các giải pháp Nhà máy thông minh; Top các địa phương đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về Công nghiệp 4.0 và Chuyển đổi số xuất sắc; và Top Doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0. Tỉnh Bình Dương vinh dự được vinh danh TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam ở hạng mục Cơ quan nhà nước tiêu biểu thực hiện Chuyển đổi số và các chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (theo Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị).

http://m.btv.org.vn/tin-tuc/binh-duong-duoc-bieu-duong-top-cong-nghiep-40-viet-nam-65798.html